Projectaanpak

Projectaanpak

Het op elkaar afstemmen van alle materialen in combinatie met wat de bouwkundig architect heeft voorgesteld is een boeiend proces dat wij tot in detail beheersen. Onze aanpak laat zich het best samenvatten als: stapsgewijs voorwaarts. Wij starten met het inventariseren van de wensen van de opdrachtgever, daarna wordt op basis daarvan een begroting gemaakt.

De opdrachtgever krijgt zo een gedetailleerd overzicht (ruimteniveau) van de kosten die gemoeid zijn met de inrichting.

Na het vaststellen van het budget gaan wij over tot het voorstellen van mogelijk meubilair, passend binnen de financiële grenzen. De opdrachtgever maakt de keuze, die wij vervolgens nader uitwerken.

Na het beoordelen van het meubilair, het kiezen van de juiste kleur- en materiaal afwerking, de raambekleding en overige inrichting, wordt alles verwerkt in het ruimteboek. Daardoor houdt de opdrachtgever voortdurend inzicht in de kosten en de verhouding tot het gestelde budget.

De persoonlijke ruimten/appartementen van de bewoners moeten worden voorzien van vloer- en raambekleding. Daarvoor maken wij keuzepakketten waaruit de bewoners kunnen kiezen. Wij zorgen voor de juiste verwerking op basis waarvan stoffeerders offreren.

 

 

Pac ’90 (2019)
MENU